ما که هستیم
ست سون پارس عضوی از خانواده ست سون میباشد. تمام برنامه های ست سون پارس برپایه اصول مسیحیت و بر اساس موازین و آرمانهای فرهنگی و ملی مردم ایران و فارسی زبانان ساخته میشوند تا بدین وسیله حامی مطمئنی برای کلیساها و مسیحیان منطقه باشد.
پخش ۲۴ ساعته از سال ۲۰۰۶
ارائه آموزش و منابع فارسی
آوردن امید به یک مخاطب جوان
امید بخشیدن به مخاطبان جوان بیش از ۶۰ درصد از جمعیت ایران زیر سی سال سن دارند و در شرایط رکود اقتصادی کنونی با چالش های بزرگی روبرو هستند. بیکاری جوانان به خصوص برای زنان بالاست. بسیاری از جوانان ایرانی که برای یافتن فرصت هایی برای آینده ای بهتر تلاش می کنند به مواد مخدر یا حتی خودکشی روی می آورند. در پاسخ، ست سون پارس برنامه های روزانه اصلی را برای جوانان، زنان و کودکان پخش می کند. این برنامه ها به مشکلات جاری بینندگان می پردازد و پیامی از دلگرمی و امید به ارمغان می آورد. مشارکت بینندگان بسیار زیاد است زیرا آنها به برنامه های زنده برای شرکت در بحث و دریافت دعا دعوت می کنند یا از طریق برنامه تلگرام با کانال تماس می گیرند. این نشان دهنده تأثیر مثبت و حمایت برنامه های ما برای کسانی است که احساس انزوا می کنند و به دنبال امید هستند.
ارائه آموزش و منابع فارسی منابع آموزشی مسیحیان فارسی بسیار محدود است. ست سون پارس با نمایش های آموزشی کتاب مقدس خود یک راه نجات برای مؤمنان فارسی زبان فراهم می کند. محتوای برنامه اغلب توسط بازخوردها و درخواست های بیننده هدایت می شود. به این ترتیب ست سون پارس می تواند از طریق برنامه نویسی مثبت و مرتبط پاسخگوی نیاز مخاطبان باشد.
تمام برنامه ها سعی در منعکس کردن نیازها و مسائل اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه، بخصوص مسیحیان، دارند. باید توجه داشت که ست سون پارس وارد هیچگونه مسائل سیاسی نخواهد شد. شبکه سعی در نشان دادن تصویری درست و واقعی از زندگی و هویت مسیحیان و جامعه مسیحیان منطقه میکند. یکی از مهمترین خصوصیات برنامه ها، ارائه دادن شناخت حقیقی و درست از مسیحیت، الهیات مسیحی و کتاب مقدس به بینندگان خود، بخصوص غیر مسیحیان میباشد. زمینه مناسبی را برای رشد استعدادهای مسیحیان و موسسات مسیحی که آمادگی و توانای برای تهیه برنامه های تلویزیونی و ویدیویی دارند مهیا کند. ست سون پارسدر برنامه های خود، هرگز از فرقه یا مذاهب دیگر انتقاد نمیکند بلکه حقانیت کتاب مقدس را به شکل مثبت ارائه میدهد.
اهداف ست سون پارس ست سون پارس متعلق به هیچ فرقه و گروه مسیحی نیست و از هیچ فرقه مسیحی هم طرفداری نمی کند. هدف آن این است که: مسیحت حقیقی را به بینندگان خود معرفی کند. یاری کننده مسیحیان برای پیدا کردن هویت واقعی خود در عیسی مسیح باشد، تا بدین گونه در ایمان رشد کرده و خود را سهیم در جامعه ای که در آن زندگی میکنند بدانند و فرد مفیدی برای جامعه خود باشند. ست سون پارس به باورها و مذاهب دیگران احترام گذاشته و از هیچ مذهبی انتقاد نمیکند. شبکه اهمیت خاصی برای فرهنگ و آداب و رسوم مردم منطقه قائل است، لذا تمام برنامه های آن باید مطابق با فرهنگ و آداب رسوم مردم ساخته و تهیه شوند، تا بدین وسیله هم از فعالیتهای کلیساها و موسسات مسیحی حمایت شودو هم به مسیحیان کمک کنند تا در فضای فرهنگی خود رشد کنند. تاکید روی اتحاد کلیساها محور اصلی برنامه ها خواهد بود، اما همراه با آن تنوع آیینهای پرستشی و معنوی کلیساها را در فرهنگهای مختلف نشان خواهد داد. شبکه بر آن است که با بالا بردن سطح دانش مسیحیان از همدیگر باعث از بین بردن ظن و گمانهای نادرست در بین آنها باشد، زیر که بیشتر این شک و گمانها بر گرفته از نداشتن آگاهی کامل و درست از همدیگر است. این کار را میتوان با بوجود آوردن امکان پخش مراسم پرستشی کلیساهای مختلف از تلویزیون انجام داد، که این خود هم باعث دادن شناختی درست به دیگر مسیحیان میشود و هم باعث ایجاد فضای کلیسایی برای کسانی که امکان به کلیسا رفتن را ندارند. یکی از نمودهای مهم ست سون پارس گذاشتن یک سری دوره های کاراموزی برای کارکنان خود میباشد تا بدین وسیله قدرت تخصصی و ابتکار آنها را بالا ببرد که باعث بالا بردن کیفیت برنامه های تلویزیون هم میگردد. شبکه به این موضوع اهمیت میدهد تا مشکلات و نیازهای مردم منطقه را در برنامه های خود مورد بررسی قرار دهد و راهی برای بر طرف کردن مشکلات و نیازهای آنها بر پایه موازین اخلاقی مسیحی و بر اساس تجربه ها و تلاشهای خودشان پیشنهاد دهد.
تدابیر و خط مشیهای که ست سون پارس برای رسیدن به اهداف خود در پیش گرفته عبارتند از: تلویزیونی برای تعلیم و تربیت، دادن اطلاعات و الهام بخشیدن و انگیزه دادن به مسیحیان ایرانی و فارسی زبان. ایجاد فرصتی برای بهبود بخشیدن و اصلاح کردن تصورات نادرستی که غیر مسیحیان از مسیحیت داشته و دارند. و همچنین فرصت بی نظیری برای معرفی کردن انجیل به افرادی که در غیر این صورت امکان شنیدن آن را نداشتند. ایجاد تلویزیونی برای تمام اقشار جامعه، خانوادها و بچه ها، جوانان، نوجوانان ، زنان و مردان با کیفیت بالا و با در نظر گرفتن تمام احتیاجات و نیازهای مسیحیان منطقه. با آوردن عقاید و نظرات مسیحی در مورد موضوعات مختلف، مسیحیان را از تهاجمات عقاید ضد مسیحی، مادیگرایی و دیگر مسائل حفظ کند. ایجاد فرصتی برای کلیساها تا بهتر به نیازها و خواسته های معنوی افراد پاسخ بگویند. پروراندن افراد کار آزموده و متخصص در امور تلویزیون برای مجهز کردن کلیساهای که خواهان همکاری با ست سون پارسهستند. ندای برای کلیساهای خاور میانه و ایران تا از این طریق هویت و اهمیت کلیساها را در منطقه نشان دهد. ایجاد فرصتی برای مسیحیان و کلیساها تا به انتقادهای که علیه آنها در رسانه های گروهی میشود پاسخ گویند. و حقوق مسیحیان را با غیر مسیحیان و حتی نمایندهای دولتها عادلانه مورد بررسی قرار دهد. و ایجاد فرصتی برای کلیساها و مسیحیان تا به این وسیله سهم خودشان را به جامعه ای که در آن زندگی میکنند ادا کنند. مثلاً با تهیهء برنامه های در مورد بهداشت و تندرستی و یا برنامه های تربیتی دیگری که برای تمام افراد جامعه مفید باشد. همچنین فرصتی برای نشان دادن تنوع کلیساها از جهت پرستشی و تفکر، کثرت در عین وحدت در کلیساها. ایجاد فرصتهای شغلی برای مسیحیان.
بسیاری از مردم در ایران سرکوبگر و از نظر اقتصادی راکد زندگی را تیره و تار و ناامید می دانند. ست سون پارس برای مقابله با این ناامیدی گسترده با مژده عیسی مسیح وجود دارد. مسیحیان فارسی زبان در داخل و خارج از ایران، از طریق ست سون پارس .«پارس» واژه‌ای فارسی است که به فرهنگ پارسی اشاره می‌کند، می‌توانند ایمان خود را با جویندگان در میان بگذارند و هموطنان خود را تشویق کنند. پیامی که آنها به ارمغان می آورند هم حیات بخش است و هم حیات بخش. بیش از ۶۰ درصد از جمعیت ۸۱ میلیونی ایران زیر سی سال هستند و بسیاری از این جوانان آنقدر از جامعه خود ناراضی هستند که به مواد مخدر یا حتی خودکشی روی می آورند. ست سون پارس با درک این نیاز مبرم، برنامه های روزانه اصلی را برای جوانان و همچنین برای زنان و کودکان پخش می کند. بینندگان تشویق می شوند برای پیوستن به برنامه و دریافت دعا به برنامه های زنده کانال تماس بگیرند. ست سون پارس همچنین برنامه های آموزشی را برای حمایت از مسیحیان تحت ستم ایران و گروه های اقلیت قومی ارمنی و آشوری آزادانه پخش می کند.
ست سون پارس از سال ۲۰۰۶/ ۲۴/۷ در ماهواره( هات برد ) برای مخاطبان گسترده ای در سراسر خاورمیانه، اروپا و آسیا پخش می شود. در سال ۲۰۱۷، ست سون پارس با پرتاب ماهواره یاهست، محبوب ترین ماهواره ایران، به طور قابل توجهی دامنه فعالیت خود را افزایش داد و مخاطبان بالقوه خود را دو برابر کرد. این کانال به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته به صورت آنلاین نیز پخش می کند
ست سون پارس عضوی از خانواده ست سون میباشد. تمام برنامه هایست سون پارس برپایه اصول مسیحیت و بر اساس موازین و آرمانهای فرهنگی و ملی مردم ایران و فارسی زبانان ساخته میشوند تا بدین وسیله حامی مطمئنی برای کلیساها و مسیحیان منطقه باشد. تمام برنامه ها سعی در منعکس کردن نیازها و مسائل اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه، بخصوص مسیحیان، دارند. باید توجه داشت که ست سون پارس وارد هیچگونه مسائل سیاسی نخواهد شد. شبکه سعی در نشان دادن تصویری درست و واقعی از زندگی و هویت مسیحیان و جامعه مسیحیان منطقه میکند. یکی از مهمترین خصوصیات برنامه ها، ارائه دادن شناخت حقیقی و درست از مسیحیت، الهیات مسیحی و کتاب مقدس به بینندگان خود، بخصوص غیر مسیحیان میباشد. زمینه مناسبی را برای رشد استعدادهای مسیحیان و موسسات مسیحی که آمادگی و توانای برای تهیه برنامه های تلویزیونی و ویدیویی دارند مهیا کند. ست سون پارسدر برنامه های خود، هرگز از فرقه یا مذاهب دیگر انتقاد نمیکند بلکه حقانیت کتاب مقدس را به شکل مثبت ارائه میدهد