تاریخچه ما
تیرماه ۱۳۷۹: سازمان و یا گروه رسا‌نه‌ای ایرانیان شکل گرفت که مقدمه‌ای برای بوجود آمدن شبکه ماهواره ای مسیحیان فارسی زبان آی سی بی شد!!!
مهرماه ۱۳۸۱ : شبکه ماهواره ای مسیحیان فارسی زبان آی سی بی شروع به کار کرد. در آن زمان، یک ساعت برنامه تلویزیونی به مدت ۳ روز در هفته از طریق شبکه ماهواره‌ای سَت سون عربی پخش می شد
تیرماه ۱۳۸۲: شبکه ماهواره ای مسیحیان فارسی زبان آی سی بی کار تهیه و پخش برنامه‌ های جوانان را آغاز کرد و اولین برنامه برای این گروه سنی کافه نت جوانان نام داشت. همچنین در این مقطع زمانی، مدت پخش برنامه‌ های شبکه به ۶ ساعت در هفته افزایش یافت و برنامه های دوبله شده به زبان فارسی نیز به لیست برنامه های آی سی بی اضافه شد
فروردین ۱۳۸۳: مدت زمان پخش برنامه‌ ها شبکه ماهواره ای مسیحیان فارسی زبان آی سی بی به ۱۴ ساعت در هفته افزایش یافت
دی ماه ۱۳۸۳ : زیرنویس کردن و پخش برنامه های مسیحی همراه با زیرنویس فارسی
اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ : تهیه و پخش مجموعه برنامه های رشد روحانی که برنامه هایی آموزشی و سیستماتیک بر پایه و اساس تعالیم مسیحیت بود
تیر ماه ۱۳۸۴ : تهیه و پخش مجموعه تلویزیونی بسیار موفق و محبوب مسیحی برای کودکان با نام گل گندم
مهرماه ۱۳۸۴ : دو برابر شدن ظرفیت تولید برنامه های جدید در شبکه به مدت ۶ ساعت در هفته بدون در نظر گرفتن برنامه های تکراری، دوبله و یا زیرنویس شده
آبان ماه ۱۳۸۴ : راه اندازی بخش روابط عمومی و بهینه سازی نحوه ارتباطات و تماس مستقیم با بینندگان و مخاطبان شبکه
دی ماه ۱۳۸۴: رسیدن ظرفیت تولید برنامه های جدید در شبکه به مدت ۷ ساعت در هفته بدون در نظر گرفتن برنامه های تکراری، دوبله و یا زیرنویس شده
بهمن ماه ۱۳۸۴ : تهیه و تولید برنامه های ویژه برای زنان و خانواده و در نتیجه افزایش زمان پخش کلی برنامه های ماهواره ای به ۱۸ ساعت در هفته و همچنین افزایش ظرفیت تولید برنامه های جدید در شبکه به مدت ۹ ساعت در هفته بدون در نظر گرفتن برنامه های تکراری، دوبله و یا زیرنویس شده
اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ : تهیه و پخش روزانهٔ مجموعه برنامه‌ های جوانان و نوجوانان با نام نان روزانه
آذر ماه ۱۳۸۵ : تغییر نام شبکه ماهواره ای مسیحیان فارسی زبان آی سی بی به ست سون پارس و آغاز پخش برنامه های ماهواره ای به صورت ۲۴ ساعته بر روی فرکانس مختص به ست سون پارس در ماهواره هاتبرد
بهمن ماه ۱۳۸۸ : اولین سال پخش برنامه‌های زنده تلویزیونی بصورت هفتگی از شبکه ست سون پارس
آذر ماه ۱۳۹۱ : تهیه و پخش اولین سری از برنامه‌های زنده تلویزیونی برای کودکان و نوجوانان مسیحی بصورت هفتگی
خرداد ماه ۱۳۹۱ : شروع پخش برنامه های ست سون پارس از طریق فرکانس جدید ماهواره ای این شبکه در ماهواره یاه ست
مرداد ماه ۱۳۹۷ : ست سون پارس یک وب سایت جدید به زبان فارسی و انگلیسی راه اندازی کرد